Szukaj leku:Inne serwisy:
Google
Twoja wyszukiwarka

POLLINEX

Nazwa handlowa leku: POLLINEX

Nazwa polska leku: SZCZEPIONKA ODCZULAJĄCA

Nazwa międzynarodowa leku: Alergeny pyłków roślin / Alergeny

Nazwa anglojęzyczna leku: DESENSITIZING VACCINE

Postaci leku: Pollinex + Rye, Pollinex Tree - 2 zestawy fiolek (zestaw do leczenia podstawowego oraz zestaw do leczenia podtrzymującego) zawierające różne stężenia alergenu pyłkowego o przedłużonym działaniu.

Wizytówka leku: Szczepionka odczulająca.

Dostępność: Rp

Zalecany: Pollinex + Rye - przy uczuleniu na pyłki traw, Pollinex Tree - przy uczuleniu na pyłki drzew: brzozy, olchy i leszczyny.

Działanie: szczepionki zawierają alergeny do odczulania swoistego o przedłużonym działaniu, Pollinex + Rye - alergeny pyłkowe przygotowane z pyłków 13 traw, Pollinex Tree - alergeny pyłkowe przygotowane z pyłków brzozy, leszczyny i olchy). Odczulanie należy rozpoczynać przed sezonem pylenia poszczególnych roślin i kończyć na 2-3 tygodnie przed wystąpieniem spodziewanej ekspozycji na alergeny.

Niezalecany: podczas ciąży, dzieciom poniżej 6 lat; przy infekcjach przebiegających z gorączką, stanach zapalnych górnych dróg oddechowych, nieodwracalnych wtórnych zmianach w narządach, w których zachodzi reakcja alergiczna, (np. rozedma płuc, rozstrzenie oskrzeli), stwardnieniu rozsianym, chorobach autoimmunologicznych, niedoborach immunologicznych, czynnej gruźlicy, chorobach psychicznych, niewydolności krążeniowej, leczeniu beta-blokerami (Betaloc, Bisoprolol, Coretal, Metocard, Propranolol, Sectral). Szczepionki nie należy podawać przy zaburzeniach metabolizmu tyrozyny, szczególnie przy podwyższonym jej poziomie we krwi (tyrozynemia) oraz w zaburzeniach przemiany tego aminokwasu.

Współdziałanie: terapia przeciwuczuleniowa lekami objawowymi (np. kortykosteroidami, takimi jak Dexamethason, Encorton, Hydrocortisonum, Medrol), lekami przeciwhistaminowymi (np. Claritine, Clemastin, Diphergan, Zyrtec) może spowodować zmianę tolerancji zawartych w preparacie alergenów.

Dawkowanie: podskórne, wg zaleceń lekarza; zwykle indywidualne, zgodne ze schematem załączonym przez producenta. Nie należy przekraczać maksymalnej dawki 0,5 ml zawiesiny. Wstrzyknięć można dokonywać jedynie w obecności lekarza. Obowiązuje obserwacja pacjenta przez minimum 30 minut po zastrzyku.

Możliwe skutki uboczne: wzrost temperatury ciała, reakcje alergiczne miejscowe lub uogólnione o różnym stopniu, wstrząs anafilaktyczny.

Inne leki z tej grupy: Allergovit, Alutard SQ, Catalet C, Catalet D, Catalet T, Novo-Helisen Depot, Novo-Helisen Oral, Perosall C, Perosall D, Perosall T13, Phostal, Pollinex, Purethal, Staloral, Staloral 300.

Autor (redaktor): Redakcja merytoryczna hasła mgr farmacji Magdalena Kurzyp


poprzedni preparat || wstecz || strona główna || do góry || następny preparat
Copyright © by Wydawnictwo KASTOR, Warszawa 2007.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy opis leku nie może być reprodukowany w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody Wydawcy.
Powyższy tekst pochodzi z publikacji książkowej pt. Popularna encyklopedia leków (informacje o książce i możliwości zakupu: http://www.kastor.strefa.pl). Intencją Wydawcy była popularyzacja wiedzy o najczęściej stosowanych lekach, dlatego też zamieszczony opis może odbiegać od naukowej precyzji sformułowań. Tekst nie może być, bez konfrontacji z treścią ulotki producenta zatwierdzonej przez Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej, podstawą podejmowania jakichkolwiek decyzji dotyczących użycia i dawkowania leków. Wydawca wyklucza wszelkie roszczenia za ewentualne szkody wynikające z niezastosowania się do zaleceń producenta leku.
Kontakt: leki at kastor.strefa.pl